Om konst

"Jag tycker att konst gärna får vara rolig och lite fräck. Vi ska bli berörda, glada och engagerade. Glädje, sensualism och humor är något som gärna ska finnas kvar på näthinnan. Jag hoppas kunna förmedla något av detta till dig som betraktare."

Om Caféet

Torsdag den 23/6 öppnar jag Torpa Konstcafé för säsongen. Välkommen torsd-sönd. kl. 12-17. Öppet hela sommaren. Välkomna!